Türkçe | Ελληνικά | English

BATI TRAKYA AZINLIĞI KÜLTÜR VE EĞİTİM ŞİRKETİ P.EK.E.M. (B.A.K.E.Ş.)


BATI TRAKYA AZINLIĞI KÜLTÜR VE EĞİTİM ŞİRKETİ

P.EK.E.M. (B.A.K.E.Ş.)

B.A.K.E.Ş. 7 Mayıs 2007 tarihinde 44 kurucu üyeyle İskeçe’de kurulmuş kar amacı gütmeyen, vakıf niteliğinde bir şirkettir.

Batı Trakya Türk Azınlığının eğitim ve kültür seviyesinin yükseltilmesine katkı sağlayacak her alanda çalışmalar yapmak, Türk dilini ve kültürünü araştırıp-geliştirmeye yönelik, eğitimsel, pedagojik, kültürel, tarihi ve genel olarak bilimsel araştırma ve çalışmaları gerçekleştirmek, İlköğretim, Ortaöğretim ve Yüksek Öğretim kurumları, çocuk yuvaları, ana okulları kurmak, şirket tüzüğüne uygun olarak yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak B.A.K.E.Ş.’in genel amaçları arasındadır.